Powerlift / Repkurs

5 095,00 kr

För dig som arbetar som fasadarbetare, klottersanerare eller användning där ni firar upp eller ner är ett krav, typ: Hängande arbetespositionering. För användning av Eagle Powerlift och Swiss-roll krävs en utbildning på dess enheter för personbefordran (mänsklig transport).

Förkrav: Fallskydd grundutbildning inkl. räddning
Målsättning: Efter godkänd kurs skall eleven kunna använda Powerlift / Lin-klättrare samt Swiss-roll. 
Kursen kan 'även hållas hos kund. Begär offert.
Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.