Fallskydd Grundutbildning inklusive Räddning

2 395,00 kr

Fallskydd grundutbildning ger en teoretisk och praktisk genomgång om säkerhet där fallrisk föreligger och hjälper dig att utföra ditt arbete på ett säkert sätt. Fallskyddsutbildningen lämpar sig även till arbetsledare och chefer för att öka förståelse om riskerna med arbete på hög höjd.

Målgrupp: För alla som kommer i kontakt med arbeten där fallrisk föreligger, såsom plåtslagare, byggnadsarbetare, ställningsarbetare samt som arbetar på mobila arbetsplattformar m.fl.

Förkrav: Inga förkunskaper krävs

Kurslängd: 4-5 timmar (inkl. frukost)

Giltighetstid: 3 år (repetition vartannat år rekommenderas)

Efter godkänd kurs skall eleven:

  • Ha kännedom om rådande lagar och normer för arbete i fallriskmiljöer
  • Ha kännedom om hur personlig fallskyddsutrustning används korrekt
  • Förstå vikten av en god riskanalys, räddningsplan och ha förståelse för vad som händer vid ett fall.

Pris exklusive moms